Thiết kế nội thất showroom

Thiết kế nội thất show room điện thoại

Với một không gian nhỏ, việc bố trí nội thất hài hòa, có khoảng nghỉ cho khách tham quan là điều quan trọng, sử dụng gam màu đối lập mạnh mẽ, tạo sự thu hút tập trung cho khách hang, đồng thời thể hiện được sự năng động của mặt hàng thông min này.


Thiết kế nội thất show room điện thoại liên quan: